Disclaimer

Bekijk onze disclaimer

De website van Websiteverbeteraar.com  is bedoeld voor (potentiële) klanten en andere relaties. U vindt er informatie over onze visie en diensten. Door deze website te gebruiken stemt u met deze disclaimer in. Websiteverbeteraar.com  kan de inhoud van de website en deze disclaimer aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door Websiteverbeteraar.com  zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. Websiteverbeteraar.com zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn.

 

Informatie producten of diensten

Informatie, dus ook het aanbod van producten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Websiteverbeteraar.com is niet aansprakelijk voor de schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website.

Handelingen die u op basis van deze website of door Websiteverbeteraar.com verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Websiteverbeteraar.com tot stand komen.

 

Klachten

Als u een klacht heeft, dan hoort Websiteverbeteraar.com dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar info@Websiteverbeteraar.com

 

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van Websiteverbeteraar.com of die van licentiegevers. Websiteverbeteraar.com behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publieke toegankelijke plaatsen kunt u altijd via info@Websiteverbeteraar.com aanvragen.

 

Auteursrecht

Mocht het zo zijn dat Websiteverbeteraar.com per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het Websiteverbeteraar.com weten via info@Websiteverbeteraar.com. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat Websiteverbeteraar.com  verplicht is tot enige schadevergoeding.

 

Mogen wij je website bouwen?

Graag komen wij met je in contact